Livsmestringsterapi – verktøy til å takle motstand

Livet er ikke alltid en lek, og før eller senere vil vi alle oppleve utfordringer som kan være vanskelig å håndtere. Heldigvis gjør øvelse mester.

Livsmestring handler om å ha selvinnsikt til å kunne forstå seg selv. For å mestre sitt eget liv er det avgjørende å ha gode strategier som gir handlingskompetanse i utfordrende situasjoner. Ved NIMO-klinikken tilbyr vi mental trening bygget på positiv psykologi – for å oppnå bedre fysisk og psykisk helse.

Livsmestring er spesielt godt egnet for ungdom som trenger mer selvinnsikt, motivasjon og stressmestring; beredskap til å takle og tåle motgang.

For voksne jobber vi med utvikling av tankesett for å takle familiære utfordringer som for eksempel sorg og skilsmisse, egen helse, krenkelser, vold og overgrep.

Vår livsmestringsterapeut, Unni Høsøien, er utdannet pedagog med familieterapi i fagkretsen. Hun er også utdannet NLP-coach, og er sertifisert til å kunne benytte verktøyet VIP 24. Dette er et refleksjonsverktøy som tar utgangspunkt i å bevisstgjøre den enkelte rundt egne interesser, egenskaper og preferanser for å styrke selvforståelsen i et helsefremmende perspektiv.

Unni Høisøen jobber både med utgangspunkt i Jungs persontypeteori, NLP (nevrolingvistisk programmering), tankesett og indre stemme – samt kunsteriske uttrykk og visualisering.

  Kontakt oss i dag

  Har du spørsmål eller ønsker å bestille time, kan du ringe oss eller bestille time online.

  Book timeKontakt oss i dag
  Materiell- og servicegebyr

  Ved konsultasjon hos våre spesialister og behandlere tilkommer det materiell- og servicegebyr på kr. 100,-. Det kan også påløpe ekstrakostnader ved enkelte nødvendige undersøkelser og tjenester.

  Se prislisteFinansieringsmuligheter